Su Sızıntısı

Günümüzde su sızıntıları en sıklıkla yaşanan problemlerdir. Bu problemler tecrübesiz ve ehil olmayan ustaların yapmış oldukları tesisatlarda daha sıklıkla yaşanmaktadır. Halbuki yapılan tesisat basınçlı su verilerek deneme yapılsa bu sorunlar minimuma inecektir. Tabii inşaat esnasında diğer ustaların da tesisat borularına dikkat etmemesi bir diğer problemdir.

Rekabet şartlarının kızışması ile düşen maliyetlerle bu gibi sorunların yaşanmaya devam edeceği görülmektedir. Hatalı işçiliğin beraberinde hatalı malzeme de bir diğer nedendir. Hatalı malzeme kullanımı özellikle yeni yapılan binalarda görülmektedir.

Bunun da sebebi anlaşıldığı üzere maliyetleri düşürmeye çalışmaktan kaynaklanmaktadır. Aslında tesisat malzeme ve yapım maliyeti bina yapım maliyetleri içerisinde en az olanıdır. Fakat hatalı yapılması durumunda en fazla zararı veren birimdir.